ساک دستی کرافت

ساک دستی کرافت

ساک دستی کرافت از کاغذ کرافت با گراماژ های مختلف و سایز های متنوع ساخته میشود.

ساک کرافت با دو روش افست و سیلک طبق سفارش مشتری چاپ میگردد.

ساک دستی کرافت دوست دار محیط زیست میباشد و به راحتی به چرخه تولید برمیگردد.

نمونه کار

 • null

  پاکت و ساک دستی کرافت

 • null

  پاکت کرافت

 • null

  پاکت کرافت

 • null

  پاکت کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

 • null

  پاکت کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

  فروشگاهی_تبلیغاتی

 • null

  ساک دستی کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

  فروشگاهی-تبلیغاتی

 • null

  ساک دستی کرافت

 • null

  ساک دستی کرافت

  فروشگاهی-تبلیغاتی