پلی کربنات

چاپ پلی کربنات

با توجه به پیشرفت صنایع و تولید روز افزون محصولات با کیفیت در صنایع مختلف ، استفاده از فیلمهای پلی کربنات برای ارتقا ی محصولات پیشنهاد میگردد .
چاپ بر روی فیلمهای پلی کربنات در ضخامتهای ۱۲۵-۱۵۰-۱۷۵-۲۰۰-۲۵۰-۵۰۰ میکرون با استفاده از مرکب های مرغوب و با کیفیت بالا امکان بهره گیری آن در صنایع مختلف اعم از تجهیزات پزشکی ، برق و الکترونیک ، لوازم خانگی ، مهندسی و . . . را شامل میشود .
با استفاده از این روش امکان شفاف سازی بر روی قسمتهای همانند LCD و .۷Seg میسر میگردد و همچنین با استفاده از رنگهای ترانسپارنت امکان عبور نور از بخشهای مختلف را ممکن میسازد .
برجسته سازی کلیدها و یا بخشهای انتخابی نیز یکی از خدماتی است که امکان ارائه آن وجود دارد .
توضیح اینکه برجسته سازی کلیدها بر روی پلی کربنات با ضخامت بالای ۲۰۰ میکرون پیشنهاد میگردد.
استفاده از فیلم پلی استر در سفارشاتی پیشنهاد میگردد که ۱- کلیدها به مقدار زیاد مورداستفاده (ضرب) قرار میگیرند مانند ترازوهای دیجیتال فروشگاهی و یا سیستم اعلام نوبت در بانک ۲ – سطح طلق در معرض موادشیمیائی با شوینده های قوی قرار دارند مانند تجهیزات پزشکی که معمولا با ضدعفونی کننده های قوی استریل میگردند که هر دو این موارد باعث ترک خوردن محل کلید روی طلق میگردد و در غیر اینصورت میتوان از فیلم پلی کربنات استفاده نمود.

نمونه پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  طلق پلی کربنات

 • null

  طلق پلی کربنات

 • null

  طلق پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات

 • null

  پلی کربنات